کار یک نیاز است برای همه انسان ها تا بتوانند استعداد ها و علاقه های نهفته در وجود خویش را شکوفا نمایند. بسیاری از انسان ها برای یافتن کار مجبور به مهجرت می شوند ، خانه و خانواده خود را ترک می کنند تا شاید در سرزمین جدید بتوانند این نیاز خود را برآورده نمایند اما بسیاری از آنها شاید هیچگاه نتوانند حقیقت کار در خارج از وطن خود را بگویند.

بعضی وقتها برخی جملات از زبان این گونه افراد ذهن آدم را به خود مشغول می دارد و می اندیشی که چگونه است که در این دنیای غرق شده در مادیات و در عالم جهانی شده ی امروز هنوز هم رنج های است که بسیاری از آدم ها از ان رنج می برند بدون اینکه  آنرا بتوانند برای سایرین بازگو کنند.

برای خرید چند قلم کالا به فروشگاهی رفته بودم. برای کالای مورد نظر با کارگر فروشگاه هم صحبت شدم . می گفت روزی 12 ساعت کار می کنم از میزان در امدش و آنچه کسب می کند پرسیدم .نکته ی بسیار جالبی را در مورد کارش و میزان در آمدش بیان کرد که مرا به اندیشه وا داشته است . او گفت:

working  for nothing

نظر شما در باره این کارگران زحمت کش چیست؟