مست و مستانه ام امشب

شوریست در دل عاشقم امشب

 

وصف  امشب نگنجد بر این قلم

که باد بی امان است امشب

 

باز می رود آن روزهای گرم پاییز

برگ خشکیده فتاده بر جوی امشب

 

ز فردا چون آید برف سپید بر بام خانه

می زند قندیلک بر نوک آبریزان امشب

 

باز نقش خاطره می زند شاعر توانا حافظ

بر دل هر ایرانی با نیتی ز دلش امشب

 

اجیل و شیرینی و شکلات و میوه

بزمن شادی ماست گرد خانواده امشب

 

شب یلدا چو باشد ز آغوش ما

دار قالی کوکب به پایان می رسد امشب

 

ملودی عشق ترانه ساز دلها  چو شود

یاد هر معشوقی ز دل عاشق باز می شود امشب

 

به یک ثانیه دراز ترین شب سال است

خاطره شب یلدا هر سال بیدار است امشب


 

 

در همین حسرت که یک شب راکنارت، مانده ام

 

در همان پس کوچه ها در انتظارت مانده ام

 

 

 

کوچه اما انتهایش بی کسی بن بست اوست

 

کوچه ای از بی کسی را بیقرارت مانده ام

 

 

 

مثل دردی مبهم از بیدار بودن خسته ام

 

در بلنداهای یلدا خسته، زارت مانده ام

 

 

 

در همان یلدا مرا تا صبح،دل زد فال عشق

 

فال آمد خسته ای از این که یارت مانده ام

 

 

 

 فــــــــال تا آمد مرا گفتی که دیگر،مرده دل

 

وز همان جا تا به امشب، داغدارت مانده ام

 

 

 

خوب می دانم قماری  بیش این دنیا نـبود

 

من ولی در حسرت بُردی،خمارت مانده ام

 

 

سرد می آید به چشم مست من  چشمت و باز

 

از همین یلدا به عشق آن بهارت مانده ام