خدا رو چه دیدی           شاید با تو باشم

شاید با نگاهت              ازاین غم رها شم

 

خدا رو چه دیدی          شاید غصه رد شد

دلم راه و رسم              این عشقو بلد شد

 

هنوز بیقرارم                 به یاد نگاهـت

نشستم تو بارون            بازم چش براهت

 

تو ترسی نداری             از عشق و جدایی

میخوای پر بگیری         به سمت رهـایی

 

برای تو موندن                دلیلــی نداره

واست حرف رفتن           شده راه چاره

 

خدا رو چه دیدی           تو شاید بـمونی

شاید غصه هامو             تو چشمام بخونی

 

خدا رو چه دیدی         شاید دل سپردی

شاید عشقمونو              تو از یاد نبردی....

 

هنوز بیقرارم                 به یاد نگاهـت

نشستم تو بارون            بازم چش براهت