نسیم خوش روزهای زندگی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
لینک دوستان

 

ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﻡ

: 10" ﺟﻤﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺃﻣﻞ "

.1 ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪ !

ﺍﻣﺎ ﻋﻘﺎﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﺍﺯ ﺍﺑﺮﻫﺎ

ﭘﺮﻭﺍﺯ ﻣﯿﮑﻨﺪ !

ﺍﯾﻦ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺧﻠﻖ ﻣﯿﮑﻨﺪ !

.2 ﺍﻧﺴــﺎﻧﻬﺎﻯ ﺑــﺰﺭﮒ، ﺩﻭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﻧـــﺪ !

ﺩﻟـﻰ ﮐﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻰ ﮐﺸـــﺪ ﻭ ﭘﻨﻬـﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻟـﻰ ﮐﻪ

ﻣﯿﺨﻨﺪﺩ ﻭ ﺁﺷﮑـﺎﺭ ﺍﺳﺖ !

.3 ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺑﯿﻦ ﺷﯿﺮ ﻭ ﺁﻫﻮ، ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺁﻫﻮﻫﺎ ﺑﺮﻧﺪﻩ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ !

ﭼﻮﻥ :

ﺷﯿﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﻏﺬﺍ ﻣﯽ ﺩﻭﺩ ﻭ ﺁﻫﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ !

ﭘﺲ :

" ﻫﺪﻑ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻧﯿﺎﺯ ﺍﺳﺖ "

.4 ﻧﻌﺮﻩ ﻫﯿﭻ ﺷﯿﺮﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺮﺍ ﺧﺮﺍﺏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﻦ

ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻮﺭﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻢ !

.5 ﯾﮏ ﺷﻤﻊ ﺭﻭﺷﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺷﻤﻊ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﺭﺍ

ﺭﻭﺷﻦ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺫﺭﻩ ﺍﯼ ﺍﺯ ﻧﻮﺭﺵ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻧﺸﻮﺩ !

.6 ﻣﺸﮑﻞ ﻓﮑﺮ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻫﺎﻧﺸﺎﻥ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ !

.7 ﮐﺎﺵ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺘﯽ

ﺗﻮﯼ ﺩﺳﺖ ﺑﻮﺩ !

.8 ﺷﯿﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺟﻠﻮ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﮔﺎﻭ ﮐﻢ ﻣﯿﺎﺭﯼ !

.9 ﺍﮔﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺴﺮﺕ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﯽ ﻓﻘﻂ

ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻟﺬﺕ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻣﺤﺮﻭﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯼ

.10ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﺧﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺣﺮﻑ ﺩﻝ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺭﻭ ﺑﻐﺾ

ﻧﮑﻦ

ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ

ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭘﺎﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺭﺍﻩ ﻧﺨﻮﺍﻫﯿﻢ ﺭﻓﺖ ...

[ ۱۳٩٥/۳/٦ ] [ ٦:٥٧ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

گاهی باید فرو ریخته شوی برای ” بنای جدید” . . . . بعضی ها آنقدر فقیر هستند که تنها چیزی که دارند پول است . . همیشه خودت باش… دیگران به اندازه کافی هستند… . . . . روی بالشی که از مرگ پرنده ها پر است نمی توان خواب پرواز دید… . . . . انسانهای خوب همانند گلهای قالیند، نه انتظار باران را دارند و نه دلهره ی چیده شدن، دائمی اند! . . . . بعضی آدما نقش صفر رو بازی میکنن تو زندگی، اگه ضرب بشن تو زندگیت همه چیزت رو از بین میبرن! . . . . ﭘﻮﻝ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺪ ﻣﺎﺳﺖ… ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﭘﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺭﻭﯼ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ… . . . . طلا باش تا اگه روزگار آبت کرد...روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود… سنگ نباش...تا اگر زمانه خردت کرد، تیپا خورده هر بی سر و پایی بشوی! . . . . ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون....کسی رو لبریز نکنیم... . . . . داشتن مغز دلیل بر انسان بودن نیست، پسته و بادام هم مغز دارند… برای انسان بودن باید شعور داشت…

[ ۱۳٩٥/۳/٦ ] [ ٦:٥۳ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

 

بخشش را "بخش کن"... محبت را "پخش کن"

 

غضب "پریشانی" است... نهایتش "پشیمانی" است

 

شکیبایی... بر هر "دعوایی"، "دواست"

 

هر چه "بضاعتمان" کمتراست ... "قضاوتمان" بیشتر است

 

 با "خویشتنداری" ... "خویشاوند داری"

 

به "خشم" ... "چشم" نگو

 

سوء تفاهم، "تیر خطایی" است..که از "گمان" رها می شود!

 

انسان "خوشرو" ... گل "خوشبو" ست.

 

"دوست داشتن" ... را "دوست بدار".

 

از" تنفر " ..."متنفر"باش

 

به "مهربانی" .. "مهر" بورز

 

با "آشتی" .... "آشتی" کن

 

و از "جدایی"..."جدا "باش

 

از دورویی"دوری" کن...

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ٦:٥٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

 

اگر رؤیاهایتان را نسازید، یک نفر استخدامتان می کند، تا رؤیاهای او را بسازید!

 

آنقدر خوب باشید که ببخشید، امّا

آنقدر ساده نباشید که دوباره اعتماد کنید!

 

اگر احساس افسردگی دارید، درگیر گذشته هستید.

اگر اضطراب دارید، درگیر آینده!

و اگر آرامش دارید، در زمان حال به سر می برید.

پس در لحظه زندگی کنید...!

 

قدر لحظه ها را بدانید!

زمانی می رسد که دیگر شما نمی توانید بگویید جبران می کنم.

 

یک نکته را هرگز فراموش نکنید :

لطف مکرّر، حق مسلّم می گردد!

پس به اندازه لطف کنید...

 

از کسی که به شما دروغ گفته نپرسید: چرا؟

چون سعی می کند با دروغ های پی در پی، شما را قانع کند!

 

غصّه هایتان را با قاف بنویسید تا هرگز باورشان نکنید!

انگار فقط قصّه است و بس...

 

هیچ بوسه ای جای زخم زبان را خوب نمی کند!

پس مراقب گفتارتان باشید...

 

جاده زندگی نباید صاف و هموار باشد

وگرنه خوابمان می برد!

دست اندازها نعمت بزرگی هستند...

 

و نکته آخر :

هیچ وقت فراموش نکنید که :

" دنیا تکرار نمی شود . . . ! "

[ ۱۳٩٥/۳/۳ ] [ ٦:٤٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

سخن روز :  شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

سخن روز :  سعادتمند کسی است که به مشکلات زندگی بخندد. شکسپیر

سخن روز - هر فرصتی استفاده کن؛ تمام زندگی، خود، فرصتی است. فردی که فراتر از همه می رود، معمولاً کسی است که جرأت بیشتری به خرج می دهد.((دیل کارنگی))

سخن روز :  خداوند بی نهایت است اما به قدر نیاز تو فرود می آید بقدر آرزوی تو گسترده می شود و بقدر ایمان تو کار گشاست ...

سخن روز :  مهم تر از آموختن اعداد به بچه ها این است که به آنها ارزشها را آموزش دهید...

سخن روز :  برای گفتار و کرداری که از برادرت سر می زند، عذری بجوی و اگر نیافتی، عذری بتراش. پیامبر اکرم

سخن روز :   در جستجوی نور باش، نور را می‌یابی. آرنت

سخن روز :  تپه‌ای وجود ندارد که دارای سراشیبی نباشد! (ضرب‌المثل ولزی)

سخن روز :  برای اینکه پیش روی قاضی نایستی، پشت سر قانون راه برو...(ضرب‌المثل انگلیسی

سخن روز :  اگرراه بهتری برای انجام کاری هست، سعی کنید آن را بیابید. توماس ادیسون

سخن روز :  شما چیزهایی  را می بینید و می پرسید چرا؟ اما من در رویایم چیزهایی را تصور می کنم که هیچگاه وجود خارجی نداشته اند و می پرسم ، چرا که نه؟ جرج برنارد

سخن روز :  اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود ...

سخن روز :  همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم. پائولو کوئلیو

سخن روز :  دنیا آنقدر وسیع هست که برای همه مخلوقات جایی باشد پس به جای آنکه جای کسی را بگیریم تلاش کنیم جای واقعی خود را بیابیم ‏(چارلی چاپلین

 1. یادمون باشه که باران رحمت الهی همیشه در حال بارشه! اگر ما خیس نمیشیم باید جای ایستادنمان را عوض کنیم..!
 2. نادانی ، خودخواهی به بار می آورد
 3. دست از مس وجود چو مردان ره بشوی                           تا کیمیای عشق بیآبی و زر شوی
 4. الهی شکرت که دوستانم عاقلند و دشمنانم احمق
 5. قبل از خودسازی، حرکت برای دیگرسازی یا حماقت است یا رذالت چون غریق نجاتی که شنا نمی داند، غرق در مرگ است

 

 

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود.

 

مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود.

 

مراقب رفتارت باش که عادتت می شود.

 

مراقب عادتت باش که شخصیتت می شود.

 

مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود.

 

سخن روز :  نگاه خردمندان به ریشه ها می رسد و دیگران گرفتار نمای بیرونی آن می شوند . ارد بزرگ

 

من در میان موجودات از گاو خیلی می‌ترسم. زیرا عقل ندارد و شاخ هم دارد!
(ابن سینا)

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.
((نارسیس))

مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی گرفت، خیلی کثیف می‌‌شوی و مهم‌تر آنکه خوک از این کار لذت می‌برد.
"جورج برنارد شاو"


آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق میگردد ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است زیرا او دیگران را خوشبخت تر از انچه هستند تصور میکند.
(مونتسکیو)

دنیا جای خطرناکی برای زندگی است. نه به خاطر مردمان شرور، بلکه به خاطرکسانی که شرارتها را می بینند و کاری درمورد آن انجام نمی دهند.*
انیشتین

بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو با کسی......
نلسون ماندلا

یادمان باشد بعضی هایمان شانس گفتن کلماتی را داریم که برخی دیگر حسرتش را
مثل : بابا، مامان، پدربزرگ....

مرد به این امید با زن ازدواج میکند که زن هیچگاه تغییر نکند ، زن به این امید با مرد ازدواج میکند که روزی مرد تغییر کند و همواره هر دو ناامید میشوند.
"آلبرت انیشتین"

روان‌نژندها توی آسمان، قصرها می‌سازند. روان‌پریش‌ها توی آن‌ها زندگی می‌کنند. روان‌پزشک‌ها می‌روند اجاره‌ها را می‌گیرند.

جملۀ «نگران نباش، درست‌اش می‌کنیم.»، از مقدس‌ترین عباراتِ دنیاست. فکر می‌کنم کسانی که روزی این جمله را از کسی می‌شنوند، جزء آدم‌های خوش‌شانس دنیا به حساب می‌آیند. «نگران نباش، درست‌اش می‌کنیم.»

خود فریبی به این صورت بیان شده است که انگار روی وزنه‌ای ایستاده‌اید تا
خود را وزن کنید، در حالی که شکم‌تان را تو داده‌اید.
چارلز استیون هامبی

بچه‌دار شدن تصمیم خطیری‌ست. با این تصمیم می‌گذارید که قلب‌تان تا ابد جایی در بیرون و دوروبر تن‌تان به سر برد.
الیزابت استون

می‌شود از امشب قانون تازه‌ای در زندگی بنا بگذاریم؟ همواره بکوشیم قدری بیش‌تر از نیاز، مهربان‌ باشیم.
جی.‌ام. بری

شاید چشم‌های ما نیاز داشته باشند که گاهی با اشک‌های‌مان شسته شوند، تا بار دیگر زندگی را با نگاه شفاف‌تری ببینیم.
الکس تان

دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آنها را آشکار می کند
انتوان چخوف

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم بدانم که نیست . و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست .
آلبر کامو

جهان سوم جایی است که هر کسی بخواهد مملکتش را آباد کند، خانه‌اش خراب می‌شود و هر کسی بخواهد خانه‌اش آباد باشد باید در تخریب مملکتش بکوشد.
پروفسور حسابی

هر شکلی از حکومت محکوم به نابودی با افراط در همان اصولی است که بر آن بنا نهاده شده است
"ویل دورانت"

هیچگاه امید کسی را ناامید نکن ، شاید امید تنها دارایی او باشد

. ارد بزرگ

من هیچ راه مطمئنی به سوی خوشبختی نمی شناسم. اما

راهی را می شناسم که به ناکامی منجر می شود. گرایش به خشنود ساختن همگان
افلاطون

وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن، چون وقتی که داری سقوط میکنی از

کنار همین آدمها رد میشی

 

بسمه تعالی

 

از دشمنی تا دوستی                        یک لبخند

از جدائی تا پیوند                       یک قدم

از توقف تا پیشرفت                       یک حرکت

از عداوت تا صمیمیت                     یک گذشت

از عقبگرد تا جهش                        یک جرأت

از نفرت تا علاقه                      یک محبت

از شکست تا پیروزی                 یک شهامت

از خست تا سخاوت                    یک همت

از صلح تا جنگ                                  یک جرقه

از آزادی تا زندان                        یک غفلت

 

 

 

 

 

[ ۱۳٩٤/۸/۱٥ ] [ ۳:٥٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید،

اگه تو خونه باشیم،

دستگاه رو خاموش می کنیم،

اگه تو سینما باشیم

سالن رو ترک می کنیم...!

ما تو زندگیمون هیچ وقت .. !!!

کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم...

ما فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که برامون

نقش بازی می کنند....😞

[ ۱۳٩٤/٦/٢٧ ] [ ٤:۱٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

یاد بگیریم آسان بگیریم و از زندگی لـــذّت ببریم ‌؛

خود را رها کنید و به اشتباهات خود بخندید ،

زندگی ارزش غصه خوردن برای اشتباهات گذشته را ندارد.

به یک لبخند ، یک بوسه ، یک نگاه از روی عشق ایمان داشته باشید.

« جدی بگیرید چیزهای ساده را برای خوشبختی »

[ ۱۳٩٤/٦/٢٧ ] [ ٤:۱۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

خوبی دیگران راچندین برابر جبران کن !

مثل خدا باش ،

با مظلومان و درمانده گان دوستی کن …

مثل خدا باش ،

عیب و زشتی دیگران را فاش نکن …

مثل خدا باش ،

در رفتار باهمه ی مردم عدالت رارعایت کن …

مثل خدا باش ،

بدون توقع و چشمداشت نیکی کن …

مثل خدا باش ،

بدی دیگران را با خوبی و محبت تلافی کن …

مثل خدا باش ،

با بزرگواری و بی نیازی از مردم زندگی کن …

مثل خدا باش ،

اشتباهات و بدی دیگران را نادیده بگیر و ببخش ...

مثل خدا باش ،

برای اطرافیانت دلسوزی کن ...

مثل خدا باش ،

مهربان تر از همه ...

 

ﺍﺯ ﺳﻮﺳﮏ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻟﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﺜﻞ ﺳﻮﺳﮏ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﻮﻥ ﺗﺎﺭ ﻋﻨﮑﺒﻮﺕ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺧﻮﺏ ﺳﺮﺥ ﻧﺸﺪﻥ ﺳﺒﺰﯼ ﻗﻮﺭﻣﻪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﺮﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﺁﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺟﺎ ﻧﯿﻔﺘﺎﺩﻥ ﺧﻮﺭﺷﺖ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻜﺮﺩﻳﻢ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺳﮑﻪ ﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﮑﻪ ﯼ ﯾﻪ ﭘﻮﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮﺭﺩﮔﯽ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺳﺮ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺩﻝ ﺁﺩﻣﺎ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ!

ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻋﻤﺮﯼ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﻭﻗﺖ ﮐﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﭘﺮﺳﯿﺪﻥ ﻭ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﭘﺲ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﯾﻪ ﺟﺎ ﻣﻮﻧﺪﻥ ﻭ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺬﺭﻭﻧﺪﻥ

ﻧﻤﻴﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﻟﺨﻮﺭﻣﻮﻥ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﺩﻝ ﺧﻮﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﺯ ﮔﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺘﺮﺳﯿﻢ،

ﺍﺯ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻥ ﻧﻤﯿﺘﺮﺳﯿﻢ !

ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ

ﺧﻮﺩﻣﻮﻥ

[ ۱۳٩٤/٦/٢٧ ] [ ٤:۱٥ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

جمله ای زیبا از حضرت علی(ع)

 

نه سفیدی بیانگر زیبایی است..

و نه سیاهی نشانه زشتی..

..کفن سفید اما ترساننده است

و کعبه سیاه اما دوست داشنتی است.. انسان به اخلاقش هست نه به مظهرش.... قبل از اینکه سرت را بالا ببری و نداشته هات را به پیش الله گلایه کنی..

... نظری به پایین بینداز و داشته هات را شاکر باش

انسان بزرگ نمیشود ، جز به وسیله ی فکرش ، شریف نمیشود ، جز به واسطه ی رفتارش ، و قابل احترام نمیگردد ، جز به سبب اعمال نیکش......

...تقدیم به کسانی که شایسته ی احترامند

[ ۱۳٩٤/٦/۱٧ ] [ ۸:٤٤ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

 اینا گاندی خطاب به همسرش چه زیبا نوشت:

 

خوبِ من ، هنر در فاصله هاست ؛

زیاد نزدیک به هم می سوزیم،

و زیاد  دور از هم ، یخ می زنیم .

 

تو نباید آنکسی باشی که من میخواهم،

و من نباید آنکسی باشم که تو میخواهی.

کسی که تو از من می خواهی بسازی،

یا  کمبودهایت هستند یا آرزوهایت.

 

من باید بهترین خودم باشم برای تو.

 

و تو باید بهترین خودت باشی برای من .

 

خوبِ من ، هنرٍِِ عشق در پیوند تفاوت هاست،

و معجزه اش  نادیده گرفتن کمبودها .

 

زندگی ست دیگر...

همیشه که همه رنگ‌هایش جور نیست؛

همه سازهایش کوک نیست.

 

باید یاد گرفت با هر سازش رقصید؛

حتی با ناکوک ترین ناکوکش.

 

اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن؛

 

حواست باشد به این روزهایی که دیگر برنمی گردد؛

 

به فرصت هایی که مثل باد می آیند و می روند و همیشگی نیستند.

به این سالها که به سرعت برق گذشتند؛

 

به جوانی که رفت؛

میانسالی که می رود.

 

حواست باشد به کوتاهی زندگی،

 

به زمستانی که رفت؛

 

بهاری که دارد

تمام می شود کم کم،

آرام آرام.

 

زندگی به همین آسانی می گذرد.

ابرهای آسمان زندگی

گاهی می بارد و گاهی هم صاف است.

میگذرد، هر جور که باشی

........پس شکر.

[ ۱۳٩٤/٦/۱٧ ] [ ۸:٤٤ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

~ ۱۳ جمله آموزنده:*****

 

۱)از زشت رویی پرسیدند: آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟

گفت : در صف کمال!

.

۲)اگر کسی به تو لبخند نمیزند علت را در لبان بسته خود جستجو کن!

.

۳)مشکلی که با پول حل شود ، مشکل نیست ، هزینه است!

.

۴)همیشه رفیق پا برهنه ها باش ، چون هیچ ریگی به کفششان نیست!!

.

۵)با تمام فقر ، هرگز محبت را گدایی مکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن!

.

۶)هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرقصید!

.

۷)مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که شروع به برداشتن سنگ ریزه ها کرد!

.

۸)شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار!

.

۹)وقتی تنها شدی بدان که خدا همه رو بیرون کرده ، تا خودت باشی و خودش!

.

۱۰)یادت باشه که : در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی و به آنچه گریه دار بود میخندی!

.

۱۱)آدمی را آدمیت لازم است ، عود را گر بو نباشد ، هیزم است

.

۱۲)کشتن گنجشکها ، کرکس ها را ادب نمی کند!

.

۱۳)فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی حماقت نه.

[ ۱۳٩٤/٦/۱٧ ] [ ۸:۳٥ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

سخن روز : 

انسان هم میتواند دایره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست : تا ابد دور خودتان بچرخید یا تا بینهایت ادامه بدهید...

[ ۱۳٩٤/٥/۱۸ ] [ ٧:۱٠ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

سخن روز :

  آرام باش ، توکل کن،تفکر کن، آستین ها را بالا بزن آنگاه دستان خداوند را میبینی که زودتر از تو دست به کار شده اند ...

 

[ ۱۳٩٤/٥/۱۸ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

سخن روز : 

اگر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود ...

 

[ ۱۳٩٤/٥/۱۸ ] [ ٧:٠۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

سخن روز :

  ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.

(ادگار‌ آلن‌پو)

[ ۱۳٩٤/٥/۱۸ ] [ ٧:٠٧ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

 

[ ۱۳٩۳/۱٢/۱٢ ] [ ۱۱:٤٤ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

 

 

[ ۱۳٩۳/۱٠/۱٠ ] [ ٩:٢۳ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

"واقعیت:

بزرگ ترین اشتباهم این بود که هر جا مرا رنجاندند ،

خندیدم...

فک کردند درد ندارد ،

محکم تر زدند...

[ ۱۳٩۳/٢/٢٠ ] [ ٧:٠٥ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

جملات زیر را سرکار خانم مهندس افتخاری ارسال کرده اند

 • بعضی از آدم ها مال تو اند،

  حتی اگر بذارند بروند، آخرش برمی گردند ...

  بعضی از آدم ها مال تو نیستند،

  حتی اگر هر روز و هر لحظه کنارت باشند،

  آخرش می گذارند می روند
 • بعضی زخم ها هست که هر روز باید روشونو باز کنی و نمک بپاشی

  تا یادت نره که سراغ بعضی آدما نباید رفت ، " نباید "

 •  پشت چراغ قرمز پسرکی با چشمانی معصوم گفت :

  چسب زخم نمیخواهید ؟

  ۵ تا ۱۰۰ تومان

  آهی کشیدم و گفتم :

  تمام چسب هایت را هم که بخرم

  نه زخم های من خوب میشود

  نه زخم های تو

[ ۱۳٩۳/۱/٢٥ ] [ ٧:۳٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود،

می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد.  «نارسیس»

------------------------------

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی است.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی. پرهایش را بزن ... خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره‌ها پرت کند .

------------------------------

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود، دری دیگر باز می‌شود

ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می‌دوزیم که درهای باز را نمی‌بینیم.

«هلن کلر»

----------------------------------

برای پخته‌شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره در نروید.

------------------------------

همیشه بهترین راه را برای پیمودن می‌بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم.

«پائولو کوئلیو»

----------------------------------

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند.

بگذار پایان تو را

غافلگیر کند، درست مانند آغاز.

-------------------------------

هیچ‌کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد؛

و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.

--------------------------

بمانیم تا کاری کنیم، نه این که کاری کنیم تا بمانیم.

---------------------------------

آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به‌زودی موفق می‌شود،

ولی او می‌خواهد خوشبخت‌تر از دیگران باشد و این مشکل است.

زیرا او دیگران را خوشبخت‌تر از آنچه هستند تصور می کند.

---------------------------------

تاریخ یک ماشین خودکار و بی‌راننده نیست و به‌تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ

همان خواهد شد که ما می‌خواهیم.

«ژان پل سارتر»

------------------------

بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن‌ها تعریف کردید خجل شوند،

و اگر بد گفتید، سکوت کنند.

«جبران خلیل‌جبران»

---------------------------------

مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست، هزینه است!!!!

-----------------------------

در زندگی از تصور مصیبت‌های بی‌شماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند.

-------------------------

ساده‌ترین کار جهان این است که خود باشی

و دشوارترین کارجهان این است که کسی

باشی که دیگران می‌خواهند.

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٧ ] [ ۸:٢۱ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

ما به ندرت برای کسانی که از ما بهترند راز دل می گوییم. حتی از محضرشان می گریزیم. در مقابل، بیشتر اوقات اسرار خود را نزد کسانی اعتراف می کنیم که به ما شباهت دارند و در ضعف ها و حقارت هایمان شریکند. بنابراین ما نمی خواهیم خودمان را اصلاح کنیم، یا بهتر شویم: زیرا در این صورت ابتدا باید به حکم عجز و قصور خویش گردن نهیم. ما فقط می خواهیم که برحالمان رقت آورند و در راهی که می رویم تشویقمان کنند. خلاصه می خواهیم دیگر مقصر نباشیم و در عین حال برای تزکیه نفسمان هم قدمی بر نداریم. نه از وقاحت نصیب کافی برده ایم و نه از فضیلت. نه نیروی ارتکاب گناه داریم و نه قدرت اجرای ثواب...!

"آلبر کامو" کتاب "سقوط"

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

نیمه شب
صدای نفست می آید
برمی گردم سمتِ تو
" آب می خواهی؟ "

چه خیال ها می کنم
مَگر تاریکی آب می خورد!

می گویی بله.

- سارا محمدی اردهالی

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ ] [ ۱٠:٤۱ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

راه گریزی نبود
عشق آمد و جانِ مرا
در خود گرفت و خلاص!
من در تو
همچون جزیره‌ای خواهم زیست...

-شیرکو بیکَس

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ ] [ ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]
من
سال های سال مُردم
تا اینکه یک دم زندگی کردم
تو میتوانی
یک ذره
یک مثقال
مثل من بمیری؟

- قیصر امین پور
[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٢ ] [ ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]


  · اگه میخوای راحت باشی کمتر بدون و اگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر بخون


  · تا پایان کار از موفقیت در ان با کسی صحبت نکن


  · برای حضور در جلسات حتی یک دقیقه هم تاخیر نکن


  · قبل از عاشق شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری .جدایی و سختی را داری یا
  نه ؟؟؟


  · سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد.


  · نصیحت کردن فقط زمانی اثر دارد که 2 نفر باشید.


  · در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن نه مثبت نه منفی.


  · نوشیدنی های داخل لیوان و یا فنجان را تا آخر ننوش.


  · دراختلاف خانوادگی حتی اگر حق با تو است شجاع باش وتواز همسرت عذر خواهی کن.


  · برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر.


  · نه آنقدرکم بخور که ضعیف شوی ونه آنقدر زیاد بخور که مریض شوی.


  · بدترین شکل دل تنگی آن است که در میان جمع باشی وتنها باشی.


  · شخص محترمی باش وبدون اطلاع به خانه ومحل کار کسی نرو.


  · وجدانت را گول نزن چون درستی ونادرستی کارت رابه تو اعلام می کند.


  · موقع عطسه کردن حتما از دیگران فاصله بگیر واز

[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٠ ] [ ۸:٢٤ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]
Atom Bomb: An invention to end all inventions.
[ ۱۳٩٢/۱٢/۱٠ ] [ ۸:۱٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]


من هروقت حس درس خوندن بهم دست میده،5 دقیقه دراز می کشم برطرف میشه


از اول ابتدایی تا آخرین روز دبیرستان ، همه معلمها و ناظم ها:
" کلاس شما بدترین کلاسیه که تا حالا داشتم


طرف ، پیاز سرخ میکنه بوی ماهی بره؛ بعد اسفند دود میکنه بوی پیاز بره؛ بعد پنجره باز میزاره بوی اسفند بره ! تازه کلی هم خوشحاله از این ابتکارش !انواع عقیده در تولید :
امریکایی : هم خوب کار کنه هم با دوام باشه
انگلیسی : جنسش خوب باشی و مشتری راضی باشه
ایرانی : تا وقتی مشتری میخره سالم باشه بعد که خرید مهم نیست
چینی : فقط ایرانی بخره ... !!!!سه تا بهترین خوابیدن های دنیا:
1. خوابیدن رو پای مامان وقتی کلی خسته ای
2. خوابیدن رو شونه ی عشقت وقتی کلی تنهایی
3. خوابیدن با چشمای باز وقتی استاد داره درس میده


" طریقه کسب درآمد از فیسبوک "
برید تو قسمتAccount
بعدش برید تویAccount setting
بعد برید پایینِ پایین این گزینه رو انتخاب کنید
deactivate

اکانت خود را غیر فعال کنید و برید سر کار و زندگیتون و
کسب در آمد کنید ...چهار چیز که حوّا نمی توونست به آدم بگه: 1- آدمت می کنم! 2- از شوهرای دیگه یاد بگیر! 3- قبل از تو صد تا خواستگار داشتم ! 4- می رم خونه مامانم!فقط یه ایرانی میتونه
شامپو رو تو یه هفته تموم کنه
و تهش رو با آب قاطی‌ کنه
و یک ماه بیشتر استفاده کنه ... !!!!


ﺍﮔﺮ ﺍﺯ ﺑﭽﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ
ﺳﯿﮕﺎﺭ ﺑﻬﻤﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻦ"ﻣﺴﻮﺍﮎ"ﺿﺮﺭ
ﺩﺍﺭﻩ،ﺍﻻﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺩﻧﺪﻭﻥ ﺩﺭﺩﻧﺪﺍﺷﺖ ... !!!
همه دور هم جمع میشدیم یواشکی مسواک میزدیم...


اعصاب چیست؟
چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو حتما داشته باشی.
توقع چیست؟
چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی .... !!!!


اولین سوال دخترا در شروع ترم:
استاد منابع امتحانی چیا هست؟
پسرا از استاد در شروع ترم:
استاد نه ونیمُ ده می‌دین؟؟


ما ایرانی ها اولین کسانی هستیم که کشف کردیم باطری قلمی با ضربه شارژ میشه
مثال:زمانی که باتری کنترل دستگاهی ضعیف میشه و کار نمیکنه تق و تق میزنیم روش تا مجبور بشه کار کنه!!!هیچ لذتی بالاتر از این نیس که یه تیکه از سرعت گیر کنده شده باشه و آدم بتونه 2 تا چرخش ماشینشو از اونجا رد کنه..هست خدایی؟! خدایا این لذتارو از ما نگیر..تا حالا دقت کردین تو جاده های ایران وقتی قسمت انگلیسی تابلو اسم یک شهر رو می خونین بهتر متوجه میشین تا فارسیش رو ... !!!!یه روزایی هست که یهو قصد می کنی اتاقتو مرتب کنی...همه ی وسایلتو که می ریزی بیرون تازه میفهمی چه اشتباهی کردی

[ ۱۳٩٢/۱٠/۳٠ ] [ ٧:٤٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢۸ ] [ ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]
لشکر گوسفندان که توسط یک شیر اداره می‌شود، می‌تواند لشکر شیران را که توسط یک گوسفند اداره می‌شود، شکست دهد. ((نارسیس))

------------------------------

برای کشتن یک پرنده یک قیچی کافی ست.لازم نیست آن را در قلبش فرو کنی یا گلویش را با آن بشکافی .پرهایش رابزن...خاطره پریدن با او کاری می کند که خودش را به اعماق دره ها پرت کند .
------------------------------
هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته میشود ، دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به دربسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم. ((هلن کلر ))
----------------------------------
برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید .
------------------------------
همیشه بهترین راه را برای پیمودن می بینیم اما فقط راهی را می پیماییم که به آن عادت کرده ایم. ((پائولو کوئلیو))
----------------------------------
اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز.
-------------------------------
هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به کسی ببخشد و هیچ کس آنقدر ثروتمند نیست که به لبخندی نیاز نداشته باشد.
--------------------------
بمان تا کاری کنی نه کاری کنیم تا بمانیم. دکتر شریعتی
------------------------------
از حضرت عیسی(ع)پرسیدند که سخت ترین چیز در هستی چیست؟ گفت: خشم خدا. گفتند: از این خشم چگونه امان یابیم. گفت: ترک خشم خویش کنید تا ایمن از خشم خدا شوید.
---------------------------------
آدمی اگر فقط بخواهد خوشبخت باشد به زودی موفق می گردد، ولی او می خواهد خوشبخت تر از دیگران باشد و این مشکل است. زیرا او دیگران را خوشبخت تر از آنچه هستند تصور می کند.

-------------------------------
لحظات شادی خدا را ستایش کن، لحظات سختی خدا را جستجو کن، لحظات آرامش خدا را مناجات کن، لحظات دردآور به خدا اعتماد کن، و در تمام لحظات خداوند را شکر کن.
---------------------------------

شاد بودن بزرگترین انتقامی است که می توان از زندگی گرفت.
---------------------------------------
تاریخ یک ماشین خودکار و بی راننده نیست و به تنهایی استقلال ندارد، بلکه تاریخ همان خواهد شد که ما می خواهیم. ((ژان پل سارتر))
------------------------
بهترین اشخاص، کسانى هستند که اگر از آن ها تعریف کردید، خجل شوند و اگر بد گفتید، سکوت کنند.((جبران خلیل جبران))

---------------------------------
مشکلی که با پول حل شود، مشکل نیست ,هزینه است!!!!
-----------------------------
در زندگی از تصور مصیبت های بیشماری رنج بردم که هرگز اتفاق نیفتادند .
-------------------------
ساده ترین کار جهان این است که خود باشی و دشوارترین کارجهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند
  
 
 
 

 

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٤ ] [ ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

زمانی از خودم سوال می‌کردم اگر من وارد سینما نمی‌شدم امروز چه می‌کردم. زمانی که 14 ساله بودم و در حیاط مدرسه با دوستانم بازی می‌کردیم و ساز می‌زدیم... همزمان تعطیل شدن با مدارس دیگر در یک ساعت دل‌هایمان را می‌لرزاند. هنوز بعد از مدرسه قبل از رسیدن به خانه گریزی به کافی‌شاپی و خوردن سیب‌زمینی و نوشابه هیجان‌انگیز بود...

هسته‌های آلبالو را از بالای پل‌های عابر به پایین پرت کردن، دوم خرداد، پخش کردن پلاکارت‌های تبلیغاتی برای کسانی که از صمیم قلب دوست داشتیم...

وقتی با سازهای کوچک و بزرگ چون دیوانگان از قفس پریده به خیابان می‌زدیم و خیابان انقلاب پر می‌شد از صدای سازهای ما، سازهایی که حتی از درون جعبه بیرون نمی‌آمدند تنها شمایل جعبه سازها کافی بود تا فضای خیابان پر از موسیقی و شور شود...

آن زمان که قرار بود در یکی از بهترین کنسرواتورهای جهان سولیست شوم و بعد از بازگشت به وطنم یک مدرسه شبانه‌روزی موسیقی در شمال برپا کنم...

آن زمان که مرتب کنسرت می‌دادیم و پدر مادرهایمان به ما افتخار می‌کردند. در جشنواره‌های موسیقی مقام می‌آوردیم. همشاگردی‌هایم همه و همه از خانواده‌ای چون خانواده خودم فرهنگی و تحصیل کرده بودند. شب‌های تولدهایمان بعد از رقص و پایکوبی مادر پدرها با هم می‌نشستند و از قدیم حرف می‌زدند. از زمانی که دانشجو بودند. از دانشکده هنر ملی، از ادبیات، از شعر...

چه می‌شد اگر آن روز گرم تابستان عکس‌های من به دست داریوش مهرجویی نمی‌رسید. من از بزرگترین هدیه عمرم محروم می‌شدم. آری زندگی چون سوزن‌بان، ایستگاه‌های مسیر قطار مرا عوض کرد...

من در باغ‌های گلابی و سیب غرق شدم و چون دختری سحر شده،  توسط سینما جادو شدم. من سوار بر درختان میوه و بال‌زنان بر رودهای دماوند تاختم و دیگر به زندگی گذشته‌ام بازنگشتم. در خزان محله مبارک آباد دماوند.  در ساختن بادبادک‌ها و دزدیدن سیب‌های قرمز باغ همسایه، در گردو شکستن‌ها، در هم‌صحبتی با محمود کلاری، علی کنی... زمانی که نمی‌دانستم رسالتی انجام می‌دهم که بزرگ‌تر از آن چیزی است که فکرش را می‌کردم و این به تمام صدماتی که به من خورد می‌ارزید ... http://moghimigraphic.persiangig.com/-%20Golshifteh%20Farahani%20-.jpg

هنگامی که نمی‌فهمیدم دوستانی که دو ماه کامل سر فیلمبرداری با آنها زیسته بودم و از آنها آموخته بودم چرا باید برای همیشه در غبار زمان محو شوند... زیر سرم‌ها و در بیمارستان‌ها تنها گریه می‌کردم و نام دوستانم را در گروه زیر لب زمزمه می‌کردم و زمانی که دوباره به زندگی قدیم خود بازگشتم دیگر بازی‌های هنرستان برایم جذاب نبود.دوستانم همه کودک شده بودند و من در میان 25 همشاگردیم تنها ...

ذهنم در حرف‌هایی بود که شنیده بودم. چیزهایی که دیده بودم. صحبت راجع به فلسفه زندگی، عشق،  درد، شعر، دیگر کسی مرا نمی‌فهمید ...

و سه سال بعد که بلیت سفرم در دستم بود و خانه‌ام در وین اجاره شده بود مادرم را کنار کشیدم و گفتم: من نمی‌خواهم بروم... این راه، راه من نیست!

مادرم هاج و واج مرا نگاه کرد و هیچ نگفت. انگار بارها این صحنه را در خواب‌های خود دیده بود که آنقدر پافشاری می‌کرد من نروم سر فیلم درخت گلابی.

 

ادامه دادم: من نمی‌خواهم مخاطبینم قشر مرفه روشنفکری باشد که معمولاً به ریستال‌های پیانو می‌روند... من عاشق موسیقی راک هستم... وقتی خوانندگان متال مورد علاقه‌ام دردهایشان را فریاد می‌کشیدند من چنان خالی می‌شدم که هیچ ربطی به شوپن و موتسارت نداشت... مادرم من می‌خوام برای مردم عام کار کنم... مادرم اشک در چشمانش درخشید و هیچ نگفت و من از آن سال به رودخانه سینما افتادم. رسالت بزرگ سینما...

لذت هدیه کردن لحظه‌ای از خودت به تماشاچی. هدیه‌ای که هرگز پس نخواهی گرفت.  نمی‌دانی این هدیه، این رود به کجاها خواهد رفت. نمی‌دانی چه کسانی را سیراب و چه کسانی را غرق می‌کند... حتی شاید سال‌های سال بعد، زمانی که دیگر خودم از این آب خارج شدم جوی باریکی هنوز در سر پایینی تپه‌ای به سوی گلی می‌رود و آن گل را سیراب می‌کند. رسالت هنر همین است...

مگر فروغ زمانی که شعر می‌گفت می‌دانست 50 سال بعد از او هنوز زن‌ها با شعرهایش زنده می‌شوند و قدرتمند. مگر شاملو می‌دانست، زمانی که خود را در اتاقش حبس کرده بود و تنها اشعارش را با ضبط صوتی ضبط می‌کرد و امروز جوانان در کوه‌های شمال تهران به اشعارش گوش می‌دهند و جان می‌گیرند... مگر اساتید موسیقی ما می‌دانستند که با نوای صوت چنان حرکتی ایجاد می‌کنند. و من، من کوچک، من نوپا،که کوچک‌تر از آنم که اسمم کنار این عزیزان بیاید، با خودم عهد کردم که بازیگر نباشم... سلحشور باشم که به میدان جنگ می‌رود. مهم پیروز شدن نیست، مهم جنگیدن است. برای مردمی که حتی شاید دوستم نداشته باشند...

هنر مانند آفتاب است مانند درخت. حتی به کسانی که دوستت ندارند هم باید به همان اندازه درخشان بتابی... حتی به کسانی که با تبر قرار است قطعت کنند هم همان‌قدر سایه دهی، ذات هنر این‌ است ...

http://www.loo3.com/images/golshifte%20farahani/golshifte%20farahani%20%282%29.jpg

و من بازی کردم و کردم. از خیلی مسائل گذشتم برای اهداف بزرگتر. رسالت سینما برایم آنقدر ارزشمند است که هرگز برای پول کار نکردم. هرگز. بزرگترین چیزی که به آن فکر کردم این بود که این فیلم چه تاثیری خواهد داشت... نه برای امروز که برای فرداهایی دورتر... و نتیجه هم حاصل شد. هنوز که هنوز مردم از بوتیک یاد می‌کنند. از اشک سرما. و با وجود اشتباه‌هایی هم که داشته‌ام امیدوارم تعداد این فیلم‌ها برای من بیشتر و بیشتر شود...

سنتوری تا ابد در ذهن تماشاگرانش خواهد بود... درد علی سنتوری درد جوانان کشور است... درد ستاره فیلم دیوار... درد سپیده در میم مثل مادر... نمی‌دانم دنیای امروز به سیاست‌مداران همانقدر نیازمند است که به هنرمند. اگر حافظ یا سعدی قانون‌گذار کشور بودند، اگر نیماها، سهراب‌ها، حسین علیزاده‌ها،‌ داریوش مهرجویی‌ها، کمال الملک‌ها، اگر بهرام‌ بیضایی‌ها مردم را هدایت می‌کردند،زندگی چگونه می‌شد؟

دنیای امروز ما بیش از هر چیز به هنر نیاز دارد. هنری که روح تمامی انسان‌ها را جلا می‌دهد و شاد می‌کند. هنری که ما ملت ایران بیش از هر ملتی به آن نیازمندیم چون با هنر زاده شدیم و با هنر خواهیم مرد... شعر در خون ما است... همانطور که عشق... همانطور که موسیقی...

من هم به اندازه مورچه کوچکی گوشه‌ای از این ریسمان هستم. ریسمانی که می‌تواند آنقدر قوی باشد که میلیون‌ها انسان‌ها را از منجلاب ترس، غم، ناراحتی بیرون کشد. و امید دهد به روزهای سبزتر. روزهایی که پر از شعر است و رنگین کمان. پر از مهر و عشق. عشق بی‌انتظار... چرا که هنرمندان کسانی هستند که بی‌انتظار عشق می‌ورزند. من در مقابل تمام زجرهایی که در هر فیلمی کشیدم هیچ انتظاری از مخاطبینم ندارم هیچ... حتی شاید با گوجه فرنگی و تخم‌مرغ از من استقبال کنند ولی من تمام خودم را گذاشتم... هدیه‌ای که هرگز پس گرفته نمی‌شود. عاشقانه به خاکم، به مردمم، عشق می‌ورزم و هرچه کردم برای آنها بوده و خواهد بود...

بی‌انتظار

بی‌انتظار

بی‌انتظار

من دست کسانی که مرا دوست ندارند را هم محکم‌تر می‌بوسم و سعی می‌کنم برای آنها بهتر و بهتر بازی کنم. بیشتر و بیشتر تلاش کنم...

با عشق

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٤ ] [ ٩:٤٦ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

گاهی جدا شدن سخت است ولی لازم است.....

[ ۱۳٩٢/۱٠/٢٢ ] [ ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]
 1. فراموش کردن کسی که چیزهای زیادی برای بخاطر آوردن به تو بخشیده ،سخت است.
 2. ثروتمند بودن به میزان پول های موجود در حساب بانکی تان نیست؛ ثروتمند بودن به آنچیزی است که در قلب تان دارید.
 3. جهان را کسانی نابود نمی کنند که اعمال پلیدی انجام می دهند بلکه افرادی نابودش می کنند که آنها را نگاه می کنند اما کاری انجام نمی دهند. البرت انیشتاین
 4. هر موقع که به صفحه کلید نگاه می کنم می بینم" من" و" تو" همیشه کنار هم هستند.
 5. هرگز بخاطر اینکه کسی به شما آسیب رسانده گریه نکن فقط لبخند بزن و بگو " بخاطر اینکه به من فرصتی دادی تا فردی بهتر از تو را پیدا کنم متشکرم.
 6. ممکن است من اولین کسی که با او دوست شدی

           اولین بوسه ای که گرفتی

               یا اولین عشق تو

              نباشم

             همه ی اینها درست است

            زیرا من می خواهم برای تو آخرین باشم

[ ۱۳٩٢/۱٠/٩ ] [ ۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

او گفت: از روزی می ترسم که فن آوری از علاقه های انسانی ما سبقت بگیرد .دنیا در آن روز نسلی از احمق ها را خواهد داشت. آلبرت انیشتن

[ ۱۳٩٢/٩/٢٤ ] [ ٤:۳٢ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

اگر منصرف بشی

معنی اش این است

که واقعا

هرگز نمی خواستی

من عاشق رابطه  خودم

با تختخوابم هستم

هیچ عهد و پیمانی و مسئولیتی

در کار نیست

ما فقط هر شب با هم می خوابیم

هرگز نگو خداحافظ

زیرا خداحافظ

یعنی برو

و برو

یعنی

فراموش کن ......

اگر برایت رویا باشد

می توانی انجامش دهی

[ ۱۳٩٢/٩/٢٢ ] [ ٩:٠٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/٩/٢٠ ] [ ۱:٠۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

 

برخی از افراد همیشه جلوی پای شما سنگ اندازی خواهند کرد

همه چیز به شما بستگی دارد

 که از آن سنگ ها دیوار بسازید یا پل

بخاطر داشته باشید که

 شما معمار زندگی خودتان هستید

 نه آنها

[ ۱۳٩٢/٩/۱٧ ] [ ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/٩/۱۳ ] [ ۱٢:٤۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

سلام شب بخیر واسه امشب چند جمله کوتاه انتخاب کردم امیدوارم بپسندید.

چشم هایم را می بندم تا تو را دیگر نبینم

گوش هایم را می گیرم تا صدایت را دیگر نشنوم

اما

وقتی دست هایم را روی قلبم می گذارم

میبینم که تو داری لبخند می زنی

صدایت را می شنوم

آنگاه فکر می کنم

من عاشقت هستم

فاصله بین رویا و واقعیت

عمل است

می خواستم ترجمه اش کنم ولی دیدم این متن فقط زمانی زیباست که با زبان اصلی خوانده شود

[ ۱۳٩٢/٩/۸ ] [ ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

خوانندگان گرامی سلام .امید دارم که حال شما به از ما باشد.واسه امشب دوتا جمله انتخاب کردم که امیدوارم بپسندید.

اگر کسی از من می پرسید که امروز چه حسی داشتی فقط یک کلمه می تونستم بهش بگم .انهم تنهایی بود. تنهایی ابدی که به تارکی ختم می شود و هیچ نوری در انتهای این راه وجود ندارد.

این جمله را واسه عزیزانی انتخاب کردم که رفتند و من منتظرشان مانده ام . می دانم که بر نمی گردند ولی دلم می خواهد بدانند که:

من اینجا نشسته ام

با خودم زمزمه می کنم که

دلم برایت خیلی تنگ شده است

حس می کنم با وجود اینکه نیستی

ولی حرف هایم را می شنوی

[ ۱۳٩٢/٩/٥ ] [ ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

برخی حرف ها هست که ادم می تواند از آنها چیزی یاد بگیرد امیدوارم این حرف ها بر دلتان بنشیند و راهی جدید در جولی چشمانتان بگشاید:

قطره از دریا جدا شد و به دریا پیوست

رود گفت : چه سقوطی کرد

ابر گفت : قطره ای دریا شد ، چه صعودی کرد . . .

.

.

.

.

گر به دولت برسی مست نگردی مردی

گر به ذالت برسی پست نگردی مردی

اهل عالم همه بازیچه دست هوسند

گر بازیچه این دست نگردی مردی . . .

.

.

.

.

به شنیدن عادت کن ، خواهی دید که از سخن ابلهان نیز سود خواهی یافت . . .

(افلاطون)

.

.

.

.

از میان دو واژه ی انسان و انسانیت

اولی در میان کوچه ها

و دومی در لابلای کتابها سرگردان است . . .

(ویکتور هوگو)

.

.

.

.

آنقدر زمین خورده ام که بدانم

برای برخاستن

نه دستی از برون

بلکه همتی از درون لازم است . . .

.

.

.

.

زن زیباترین مخلوق خداوند است

و زیبایش زمانی به کمال میرسد ، که حس مادر بودن را تجربه میکند . . .

.

.

.

.

هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی

در می یابی

دوستان واقعی ات چه کسانی هستند . . .

(الیزابت تایلور)

.

.

.

.

دو چیز انسانیت را در وجود انسانها از بین میبرد :

1- فریاد ، وقتی باید سکوت کرد

2- سکوت ، وقتی باید فریاد زد

.

.

.

.

درسهای زندگی ، آنقدر تکرار میشوند تا آموخته شوند . . .

.

.

.

.

 

صادق بودن شاید منتهی به دوستی های فراوان نشود

اما همیشه نتیجه اش یافتن دوستان حقیقی خواهد بود . . .

.

.

 

 

.

.

عشق واقعی زمانی آغاز میشود

که هیچ چشم داشتی در مقابل وجود نداشته باشد . . .

.

.

.

.

نیمی از اشتباهاتمان ناشی از این است که

وقتی باید فکر کنیم ، احساس میکنیم

و وقتی که باید احساس کنیم ، فکر میکنیم . . .

.

.

.

.

در زندگی اشتباهات بسیاری کرده ام و دردهای زیادی کشیده ام

اما آن اشتباهات �#1593;اقل‌ترم�کردند و آن دردها �#1602;وی‌تر�. . .

.

.

.

.

پیری به نظرم چیزی نیست جز بی آیندگی

و اگر انسان دچار پیری زودرس می شود،برای این است که فردایی نمی بیند . . .

(محمود دولت آبادی)

.

.

.

.

نه هر چشم بسته ای خواب است و نه هر چشم بازی بینا . . .

.

.

.

.

همیشه که باشی ، خسته می شوند

مردمانی که اگر نباشی ، می گویند : بی معرفتی . . .

.

.

.

.

ذهن جایگاهی است که می تواند

از بهشت ، جهنم و از جهنم ، بهشت بسازد . . .

(جان میلتون)

.

.

.

.

اخلاق بد مانند یک لاستیک پنچر است

تا عوضش نکنید، راه بجایی نخواهید برد . . .

.

.

.

.

اگر هیچکس توی دنیا از شما بدش نمیاد ، حتما یه جای کارِتون میلنگه !

(دیالوگی از سریالِ دکتر هاوس)

.

.

.

.

بعضیا �#1576;رای�رسیدن به جایی

و بعضیا �#1576;عد�از رسیدن به جایی

همه چیزو زیر پا میذارند . . .

.

.

.

.

نه هر متاهلی عاشق است و نه هر مجردی تنها . . .

.

.

.

.

کسانی که در تاریکترین شبهایتان شما را تنها نمی گذارند

همان افرادی هستند که سزاوار همنشینی در روشن ترین روزهایتان اند . . .

.

.

.

.

دشمنی که صادقانه کینه ورزی کند

همیشه بهتر است از دوستی که ریاکارانه ابراز محبت می کند . . .

.

.

.

.

همیشه راهی برای به ثمر رسیدن آرزوها وجود دارد

هیچگاه قدرت دعا ، ایمان و عشق را دست کم نگیرید . . .

.

.

.

.

واقعیت این است که هر کسی آزرده ات خواهد کرد .

فقط باید کسانی را پیدا کنی که ارزشِ تحمل رنج را داشته باشند . . .

(باب مارلی)

.

.

.

.

پیدا کردن ملیون ها دوست راحته

اما پیدا کردن دوستی که در ملیون ها راه مشکل با تو بمونه معجزست . . .

.

.

.

 

.

بزرگ ترین موفقیت زندگی ام این بوده که با چشم های خودم ببینم

که چه طور فراموشم می کنند . . .

(گابریل گارسیا مارکز)

.

.

.

.

همه اخطار ها زنگ ندارند

گاهی هم “سکوت” آخرین اخطار است . . .

.

.

.

.

زندگی میتواند فوق العاده باشد ، اگر دیگران ما را به حال خودمان بگذراند . . .

(چارلی چاپلین)

.

.

.

.

گیریم تا آخر عُمر تنها بمانی و شریکی برای زندگیت پیدا نکنی

تحمل این موضوع، بسیار آسان‌تر از آنست که شب و روز با کسی

سر و کار داشته باشی، که حتی یکی از هزاران حرف تو را نمی‌فهمد . . .

(جورج اُورول)

.

.

.

.

بیرون کردن آدمهای منفی از زندگی ام به این معنا نیست که از آنها متنفرم

بلکه برای خودم احترام قائلم . . .

(آلدوس هاکسلی)

.

.

.

.

کوچک کردن دیگران

کمکی به بزرگ شدن

خودتان نخواهد کرد . . .

راد اس ام اس

.

.

.

.

قدرت ، جاذبه مرد و جاذبه ، قدرت زن است . . .

(گابریل گارسیا مارکز)

.

.

.

.

اوقات خوش آن بود که با دوست به سر رفت

باقی همه بی حاصل و بی خبری بود . . .

(حافظ)

.

.

.

.

گاهی انسان می بایست بین چیزی که به آن عادت کرده

و چیزی که بسیار دلش میخواهد داشته باشد ، یکی را برگزیند . . .

(پائولو کوئلیو)

.

.

.

.

از زندگانیم گله دارد جوانی ام

شرمنده ی جوانی از این زندگانی ام . . .

(شهریار)

.

.

.

.

تو همانی که می اندیشی

هرگاه به این اندیشیدی که تو یک عقابی به دنبال رویا هایت برو

و به یاوه های مرغ و خروس های اطرافت فکر نکن . . .

.

.

.

.

از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد . . .

(ژان پل سارتر)

.

.

.

.

ز نـامــردان عـلاج درد خـود جستن، بدان مـاند

که خار از پا برون آرد کسی، با نیش عقرب ها . . .

(صائب تبریزی)

.

.

.

.

زمان هیچ‌گاه دردی را درمان نکرده

این ما هستیم که به مرور، به درد‌ها عادت می‌کنیم . . .

.

.

.

.

نه دنیا را بــد ساخته اند

و نه انسان را بــد آفریده اند

تمام مشکل این است

که بــد را خوب رنگ کرده اند . . .

.

.

.

.

کـــاش مــردان ، همیشه مـــرد باشند

و زنـــان ، همیشـــــه زن

آنگــاه هر روز نـه روز “زن” ، نـه روز “مرد”

بلکــه روز “انســـان” است . . .

.

.

.

.

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﯿﺎﻁ ﺑﺮﺩﺍﺭ : ﻗﺪﻡ ، ﻗﻠﻢ ، قسم

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺟﺴﻢ ، ﻟﺒﺎﺱ ، ﺧﯿﺎﻝ

ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﺑﮕﯿﺮ : ﻋﻘﻞ ، ﻫﻤﺖ ، ﺻﺒﺮ

ﺍﺯ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭ : ﺍﻓﺴﻮﺱ ، ﻓﺮﯾﺎﺩ ، ﻧﻔﺮﯾﻦ

ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﮑﻦ : ﻗﻠﺐ ، ﺯﺑﺎﻥ ، ﭼﺸﻢ

ﺍﻣﺎ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﺍ ﻫﯿﭽﮕﺎﻩ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻧﮑﻦ : ﺧﺪﺍ ، ﻣﺮﮒ ، ﺩﻭست . . .

.

.

.

.

عادت ندارم درد دلم را به هر کسی بگویم

پس خاکش میکنم زیر چهره ی خندانم

تا همه فکر کنند ، نه دردی دارم و نه قلبی . . .

(چارلی چاپلین)

.

.

.

.

گاهی حذف کردن برخی آدمها از زندگی تان

جا را برای آمدن آدمهای بهتر باز میکند . . .

(ژوزه ساراماگو)

.

.

.

.

انســــآن، درست هنگامی بزرگ می‌شود که احساس می‌کنــد، هیــچ است . . .

(کــــارو)

.

.

.

.

عذاب وجدان ، بدتر از مرگ در بیابان سوزان است . . .

(ویکتور هوگو)

.

.

.

.

روزهای برفی طولانی ترند

برای کودکی که از سوراخ کفشش به زمستان می نگرد . . .

.

.

.

.

مهم نیست که چقدر مرتکب اشتباه می شوید یا به آهستگی پیشرفت می کنید

شما همیشه جلوتر از همه کسانی هستید که اصلاً هیچ قدمی برنمی دارند . . .

.

.

.

.

فردی که منفی می اندیشد، در فرصت ها مشکلات را می بیند

فردی که مثبت می اندیشد، در مشکلات فرصت ها را می بیند . . .

[ ۱۳٩٢/٩/٥ ] [ ٩:٠٠ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

خوانندگان عزیز سلام برای امشب دوتا جمله واستون می نویسم که امیدوارم هم خوشتون بیاید و هم کمی فکر کنید. از همراهیتون متشکرم.

هرگز بخاطر اینکه کسی به شما صدمه ی زده گریه نکنید؛

بلکه فقط لبخند بزنید و بگین

متشکرم که به من این شانس و دادی

که فرد بهتر را برای دوستی پیدا کنم.

دنیا را کسانی که کارهای شیطانی انجام می دهند

نابود نمی کنند

بلکه

کسانی نابود می کنند که این کارها را تماشا می کنند بدوین اینکه کاری انجام بدهند.

[ ۱۳٩٢/٩/۳ ] [ ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

این تصویر را به همه کسانی تقدیم می کنیم که دوست داشتن با من به سفرهای طولانی بیان ولی نتونستند یا نخواستد. اما یاد اوریش برای خودم بد نبود سفرهای بلند با گام های کوچک شروع می شود

[ ۱۳٩٢/٩/٢ ] [ ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

گاهی دلت می خواهد کسی باشد تا با هم بروین،

گاهی دلت می خواهد این همسفرت هم پایت باشد

گاهی دلت می خواهد او تورا قبول داشته باشد

گاهی دلت می خواهداینقدر بهت ایمان داشته باشد که نپرسد

کجا؟

[ ۱۳٩٢/۸/٢۸ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

.THERE'S A DIFFERENCE BETWEEN PRETTY AND BEAUTIFUL. WHEN SOMEONE IS PRETTY, THEY HAVE A GOOD APPEARANCE, BUT WHEN SOMEONE IS BEAUTIFUL, THEY SHINE FROM THE INSIDE AND OUTSIDE..

[ ۱۳٩٢/۸/٢٦ ] [ ٩:٥۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/۸/٢٥ ] [ ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/۸/۱٧ ] [ ٩:٥٥ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

Whatever has happened, has happened for good.
Whatever is happening, is also for good.
Whatever will happen, shall also be good.
What have you lost, that you cry for?
What did you bring, that you have lost?
What did you create, that was destroyed?
What you have taken, has been from here.
What you gave, has been given here.
What belongs to you today, belonged to someone yesterday,
Shall belong to third person day after.
So why worry unnecessarily?
Change is the Law of Universe.

JAY SHRI KRISHNA

GOOD NIGHT WORLD

[ ۱۳٩٢/۸/۱٧ ] [ ٩:۱٤ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

[ ۱۳٩٢/۸/۱٠ ] [ ۱٠:٥۱ ‎ق.ظ ] [ برات نیا ]

ازدواج چیست ؟

 

ازدواج مثل شهر محاصره شده است : کسانی که داخل شهرند سعی دارند از آن خارج شوند ، و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند ! فرانکلین

 

 

 

زندگی زناشویی مثل تأتر است : مردم صحنۀ زیبا و آراسته آن را می بینند ؛درحالی که زن و شوهر با پشت صحنۀ درهم ریخته و پر ماجرای آن سر و کار دارند. فرانسیس بیکن

 

 

 

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند ؛ اما بعد از ازدواج تقریبا ً هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود ! سامرست موام

 

 

ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالایی است که مدت ها مشتاقانه از پشت ویترین تماشایش کرده اید ؛ اما وقتی به خانه می رسید از خریدنش پشیمان می شوید ..! جین کر

 

 

 

ازدواج برای کسانی که تصور می کنند صبح روز بعد از آن ، آدم دیگری می شوند موضوعی نا امید کننده است. ساموئل راجرز

 

 

مجردان بیشتر از متاهلین درباره زنان اطلاع دارند ، چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می کردند ! اچ.ال.منکن

 

 

مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد ، ولی زن باید روی آینده خود خط بکشد. سینکلر لوییس

 

 

قبل از ازدواج ؛ مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که شما گفته اید، اما بعد از ازدواج ؛ مرد قبل از این که شما حرف بزنید به خواب می رود ! هلن رولان

 

 

هیچ گاه ازدواج نکردم چون سه حیوان خانگی داشتم که دقیقا نقش یک شوهر را به تناوب برایم ایفا می کردند. یک سگ داشتم که هر روز صبح غرغر می کرد. یک طوطی داشتم که تمام بعداز ظهر بد و بیراه می گفت و یک گربه که همیشه دم دمهای صبح به خانه بازمی گشت ! ماری کورلی

 

 

زنان با این آرزو با مردان ازدواج می کنند که مردان تغییر کنند ... که نمی کنند. مردان با این آرزو با زنان ازدواج می کنند که زنان تغییر نکنند ... که می کنند !

 

 

خیلی بامزه است : هنگامی که زنان از ازدواج خود داری می کنند اسمش را می گذاریم عشق به استقلال اجتماعی، اما وقتی مردان از ازدواج خودداری می کنند به آن می گوییم ترس از مسوولیت اجتماعی ! وارن فارل

 

 

اگر می خواهی برای یک روز معذب باشی مهمان دعوت کن. اگر می خواهی یک سال عذاب بکشی پرنده نگه دار و اگر می خواهی مادام العمر در عذاب باشی ازدواج کن ! « ضرب المثل چینی »

 

 

اگر از دوران مجردیت لذت نمی بری ؛ ازدواج کن. اونوقت حتما ً از دوران مجردیت لذت می بری ! « ضرب المثل چینی »

 

 

 

برای ازدواج کردن لحظه‌ای درنگ نکنید !اگر زن خوبی نصیبتان شود ، خوشبخت می‌گردید .. و اگر زن بدی گیرتان آمد مثل من فیلسوف می شوید !! سقراط

[ ۱۳٩٢/٧/۱٥ ] [ ٢:۱٩ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

انسان خوشبخت آن کسی است که

حوادث را با تبسم و اندکی دقت

بعلت وقوع آن تلقی وقبول نماید .   مترلینگ

 

هرگز به کودکانتان نگویید پیشه آینده اش چه باشد

همواره به او ادب و ستایش به دیگران را آموزش دهید

چون با داشتن این ویژگیها همیشه او

نگار مردم و شما در نیکبختی خواهید بود

و اگر اینگونه نباشد هیچ پیشه ای

نمی تواند به او و شما بزرگواری بخشد .     ارد بزرگ

 

بخاطر بسپاریم که تنها راه تامین خوشبختی

این نیست که متوقع حقشناسی از دیگران باشیم

بلکه خوبیهائیکه به آنها می کنیم باید فقط بمنظور

تامین مسرت باطن خودمان باشد .      دیل کارنگی

 

خوشبختی شکل ظاهری ایمان است

تا ایمان و امید و سخت کوشی نباشد،

هیچ کاری را نمی توان انجام داد.             هلن کلر

 

هر کاری که انجام می دهید

در واقع دارید وقتتان را می فروشید .

آن را ارزان نفروشید .                        برایان تریسی

 

کسی که دارای عزمی راسخ است ،

جهان را مطابق میل خویش عوض می کند.         گوته

 

مردان و زنان کهن در راه رسیدن

به هدف ، یک آن هم نمی ایستند .          ارد بزرگ

 

یک زندگی مطالعه نشده، ارزش زیستن ندارد .      سقراط

 

رویکرد شما نسبت به وقتتان تا حد زیادی

میزان پیشرفت و موفقیت شما را تعیین می کند .      برایان تریسی

 

فکر خوب معمار و آفریننده است .         دیل کارنگی

[ ۱۳٩٢/۳/٢۱ ] [ ٦:۱٦ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

من با استعداد بودم . یعنی هستم . بعضی وقت‌ها به دست‌هایم نگاه می‌کنم و فکر می‌کنم که می‌توانستم پیانیست بزرگی بشوم . یا یک چیز دیگر . ولی دست‌هایم چه کار کرده اند؟ یک جایم را خارانده‌اند ، چک نوشته‌اند ، بند کفش بسته‌اند ، سیفون کشیده‌اند و غیره .دست‌هایم را حرام کرده‌ام . همین‌طور ذهنم را...!

"چارلز بوکوفسکی"

ولی او حرف مرا نفهمید و من از تشریح یک تصویر تنفر دارم.یا حرف مرا می فهمند یا نمی فهمند. من که مفسر نیستم....... عقاید یک دلقک

"هاینریش بل"

  

[ ۱۳٩٢/٢/۱٩ ] [ ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]

حیف که روی تو غیرت دارم

وگرنه از همین سطر روسریت را برمیداشتم

تا همه ببینند چه خیالی بافته ام از موهایت . . .

.

.

” سکوت “

خطرناکتر از حرفهای نیشدار است

کسی که سکوت میکند ،

روزی

” سرنوشت “

حرفهایش را به شما خواهد گفت

.

.

آنقدر جای تو خالیست

که هیچ گزینه ای آن را پر نمیکند حتی تمام موارد . . .

.

.

شادی هایم هدیه به تو

کم بودنش را بر من خرده مگیر

این تمام سهم من از دنیاست . . .

.

.

از استادى پرسیدند: آیا قلبى که شکسته بازهم میتواند عاشق شود ؟

استادگفت :بله

پرسیدند : آیا شما  تا کنون از لیوان شکسته اب خورده اید؟

استادپاسخ داد :آیا شما به خاطر لیوان شکسته از آب خوردن

دست کشیده اید!؟

.

.

نه سرو و نه باغ و نه چمن می خواهم

نه لاله نه گل نه نسترن می خواهم

خواهم ز خدای خویش کنجی خلوت

من باشم و آن کسی که من می خواهم . . .

.

.

دختر :من حسودیم میشه…. موقعی که دخترا بهت نگاه میکنن!

پسر :حسودی نکن عزیزم

دختر :چرا؟!

پسر :چون تو چیزی داری که اونا ندارن!

دختر :چی؟

پسر :♥ قلبم ♥

.

.

در دل دردیست از تو پنهان که مپرس

تنگ آمده چندان دلم از جان که مپرس

با این همه حال و در چنین تنگدلی

جا کرده محبت تو چندان که مپرس . . .

.

.

بعضی وقتا تو دعوا فقط باید نگاه کنی! سکوت کنی!

فحشاشو بده و بهونه هاشو به جون بخری!

تموم که شد بغلش کنی و اروم. در گوشش بگی

با من نجنگ ، من دوست دارم . . .

.

.

دوستت دارم پریشان‌، شانه می‌خواهی چه کار؟

دام بگذاری اسیرم‌، دانه می‌خواهی چه کار؟

شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن‌

گریه کن پس شانه ی مردانه می خواهی چه کار؟

.

.

خدایا من به کدامین دلتنگی خندیدم که این چنین دلتنگم . . .

.

.

نگذار هرکسی از راه رسید با ساز دلت تمرین نوازندگی کند . . .

.

.

پیش از “تو” چیزی نبود

بعد از “تو” چیزی نیست

با “تو” اما …

.

.

یکباره بهانه ای به سر خواهم کرد

تن پوش غم از قلب به در خواهم کرد

بر شوق رسیدن تو دل خواهم داد

هم دوش هوای تو سفر خواهم کرد . . .

.

.

به سلامتی پدر بزرگا که یه بار هم خوجگل، جوجو، عسیسم نگفتن

ولی با زنشون ۵۰ سال عاشقانه زندگی کردن . . .

.

.

جای خالیت را انقدر با چشمانم آب میدهم که باز کنارم سبز شوی . . .

.

.

خدایا مرا چه طعمی آفریدی

که همه از من زود سیر میشوند . . .

.

.

قدیم ندیما گفتن : برای کسی بمیر که برات تب کنه !

قدیمیا چه پر توقع بودن !

من برات میمیرم ، خدا نکنه تو تب کنی

.

.

چــقــدر مــتــفــاوتـــنــد آدمــهــا . . .

عــشــق بــرایی یــکــی دلــگــرمــی . . .

و بــرای دیــگــری ســرگــرمــی . . .

.

.

بیائید تا هستیم همدیگر را لمس کنیم، سنگ قبر احساس ندارد . . .

.

.

پزشکی قانونی علت مرگ نامبرده را

بسته شدن روزنه های امید ذکر کرد . . .

.

.

عاشقی یعنی بعد از دو ساعت اس ام اس بازی با عشقت

شب که دلتنگش میشی دوباره میشینی

همون اس ام اسای تکراری رو میخونی

.

.

“عشق” یعنی :اختیار بدی که نابودت کند

اما

“اعتماد” کنی که این کار را نمی کند . . .

.

.

آنقدر دوست داشتنى هستى

که ایستاده هم به دل مى نشینى . . .

.

.

چای هایت را تلخ نخور

یک بار نگاهم کن

تمام قند های دلم را برایت آب میکنم . . .

.

.

انگار میدان است… دلم را میگویم… هر که از راه میرسد دورش میزند

.

.

به جرم اینکه دلم آه هست و آهن نیست

کسی به جز تو در این روزگار با من نیست

خوش آمدی… بنشین

آفتاب دم کردم

که چای دغدغه ی عاشقانه ی من نیست

.

.

حرفی نزنی طاقت جنجال ندارم

بدجور شکسته ست دلم حال ندارم

درهای قفس باز و دلم عاشق پرواز

از حس پریدن پرم و بال ندارم

.

.

گاهی یک نگاه آنقدر مهربان است که چشم هرگز رهایش نمیکند

گاهی یک عشق آنقدر ماندگار است که زمان حریفش نمیشود

و گاهی یک دوست آنقدر عزیز است که قلب رهایش نمیکند !

.

.

دختر کوچولو :چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا؟

پسر کوچولو :میشه با پسرای دیگه بازی نکنی؟

.

.

آن چیزی که تنگ شده،

دل است برای تو..

وجهان است، برای من…

.

.

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته باشه که از آرزوهاش به خاطرت بگذره

از خدا یه عمر تازه بخواه…

یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!

.

.

ادعای بی تفاوتی سخت است!

آن هم

نسبت به کسی که

زیباترین حس دنیا را،

با او تجربه کردی….!

  

 

اس ام اس های فلسفی

 

براستی کدام برترند ؟

دستی که گره ای رو باز کنه

یا چشمی که فقط ببینه و دلسوزی کنه ؟

.

.

وقتی خدا مشکلات تو رو حل می کنه

تو به توانایی های او ایمان داری

وقتی خدا مشکلاتت رو حل نمی کنه

او به توانایی های تو ایمان داره . . .

.

.

فقیر برای سیر کردن شکمش در عذاب است

و ثروتمند برای معالجه ناراحتی . . .

(بنجامین فرانکلین)

.

.

بهترین آدمهای زندگی شما آنهایی هستند

که چایتان پیش هم یخ کرده است . . . !

.

.

برای هر مشکلی راهی است هر چند کوتاه

و برای هر راهی مشکلی است هر چند کوچک . . .

.

.

دردهایت را دورت نچین تا دیوار شوند

زیر پایت بگذار تا پله شوند . . .

.

.

مرد باشی یا زن ، مرگ تمام ات میکند

انسان باش تا جاودانه زندگی کنی . . .

.

.

نگرانی مشکلات فردا را دور نمی کند

بلکه تنها آرامش امروز را دور میکند . . .

.

.

مادر و پدرای خیلی سختگیر ، بهترین دروغگو ها رو تحویل جامعه میدن

.

.

در “انتخاب واحد” زندگی ، “صداقت” پیش نیاز همه درسهاست . . .

.

.

دو گرسنه هرگز سیر نمیشوند، گرسنه علم و گرسنه مال . . .

.

.

آدمهایی که بارها و بارها شما را می آزارند مانند کاغذ سمباده هستند

آنها شما را می خراشند و آزار می دهند

اما در نهایت شما صیقلی و براق خواهید شد و آنها مستهلک و فرسوده . . .

.

.

قدر چیزی را که داری بدان

قبل از اینکه زمان به تو یادآوری کند :

باید قدر چیزی را که داشتی می دانستی . . .

.

.

عاقل همان کاری را ابتدا انجام می دهد که نادان در آخر . . .

.

.

امیر المومنین، امام على (ع) :

«تباهی و هلاکت اندیشه ها»، غالبا تحت تاثیر «برق طمع ها» است . . .

.

.

شجاع باش

حتی اگر نیستی وانمود کن که هستی

هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد . . .

(جکسن براون)

.

.

چه دوستم داشته باشی و چه از من متنفر باشی

در هر صورت بهم لطف میکنی

چون اگه دوستم داشته باشی تو قلبت هستم

و اگه ازم متنفر باشی تو ذهنتم

(شکسپیر)

.

.

گلایه ها عیبی ندارد ، کنایه هاست که ویران می کند . . .

.

.

زندگی مانند بازی شطرنج است، قبل از حرکت کاملاً فکر کنید . . .

.

.

تنها مسابقه ای است که هیچگاه برنده ای نداشته است

فرار از مشکلات را می گویم . . .

.

.

«سرباز جوان! یک دوست ، در واقع دشمنیه که هنوز حمله نکرده.»

(اسکیپر / پنگوئن های ماداگاسکار)

.

.

انـــــسان ها

بـه نــسـبت هــر ظـرفـیـتی کـه بــرای کــسب تـجربه دارنـد عـاقـلند

نـه بـه نـــسبـت تـــجـاربی کـه انــدوختـه انـد . . .

.

.

دردا که اسیر ننگ و نامیم هنوز

در گفت و شنید خاص و عامیم هنوز

شد عمر تمام و ناتمامیم هنوز

صد بار بسوختیم و خامیم هنوز . . .

.

.

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است . . .

(لاکوردر)

.

.

از نزدیکی به کسی که قادر به حفظ اسرار و رموز زندگی خود نیست پرهیز نما . . .

(افلاطون)

.

.

فـــضـیلت انــسان

در نــگـهداشـتن حـــد وســط مــیان افــراط و تــفـریـط اســت . . .

.

.

قــــدر لـحـظـه ها را بـــدان

زمـــانـی مـی رســد کــه تــــو دیـــگـر قــــادر نـــیستی بــگـویـی :

” جــــبـــران مــی کـــنم “

.

.

بـــهتر اسـت انـــسان کــار صــحیـح انــجام دهــد

تــا کــار را بــه روش صــحـیـح انــجـام دهــد . . .

.

.

در مقابل یک فرد معلول با سرعت کم راه برید.

در مقابل مادری که فرزندش رو از دست داده بچه تون را نبوسید.

در مقابل یک فرد مجرد از عشقتون نَگید.

و خلاصه …

در برابر کسی که نداره از داشته هاتون مغرورانه حرف نزنید.

.

.

زنـــــــــــدگی عمــــــــــل کردن است.

این شکر نیست که چای را شیرین می کند

بلکه حرکت قاشق چای خوری باعث شیرینی می شود . . .

.

.

چه سنگدل است سیری که گرسنه ای را نصیحت می کند

تا درد گرسنگی را تحمل نماید.

( جبران خلیل جبران )

.

.

تنهایی تاجی است برسر افراد تنها که فقط خودشان آن را نمی بینند!

.

.

اتم را شکافته ایم اما

از درون خویش بی خبریم . . .

.

.

طلا باش

تا اگه روزگار آب ات کرد

روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود

سنگ نباش

تا اگر زمانه خرد ات کرد

تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی . . .

.

.

آدم ها را بدون اینکه به وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار

کاری که خدا با تو می کند . . .

.

.

انسان ها دو دسته اند:

آن هایی که بیدارند در تاریکی و آن هایی که خوابند در روشنایی . . .

.

.

صداقت تنها امتحانی است که نمیشود در آن تقلب کرد . . .

.

.

هرگاه واژه توقع را فراموش کردى ، خواهى دید که چقدر دنیا زیباست  . . .

.

.

حقیقت همون چیزی هست که همگی به دنبالشیم

ولی واقعیت همون چیزی هست که همه بهش میرسند . . .

.

.

از روزگار پرسیدم با آنهایی که با زندگی و احساساتم بازی کردن چه کنم؟

گفت آنها را به من واگذار کن که  چرخ روزگاربالا و پایین دارد . . .

.

.

اهل دلــــــــ دو خصلت دارند :

دلے سخن پذیر

سخنے دل پذیر

.

.

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد

اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند

کفش های خود را می بندد تا حرکت کند.

(مارک تواین)

.

.

از شیخ بهایی پرسیدند: سخت میگذرد،چه باید کرد؟

گفت: خودت که میگویی سخت میگذرد، سخت که نمی ماند!

پس خدارو شکر که می گذرد و نمی ماند …ا

.

.

آخرین حیرت زمانی ست

که پی می بری

دیگر چیزی تو را به حیرت وا نمی دارد…!

(ریچارد براتیگان)

.

.

هیچ صیادی در جوی حقیری که به گودالی می ریزد

مرواریدی صید نخواهد کرد . . .

.

.

طولانی ترین قصه های پرغصه نیز ، بالاخره به پایان خواهند رسید

با چشمانی پر امید ، صبری لازم است

هیچ آسمانی نیز همیشه ابری نخواهد ماند . . .

.

.

یک ترانه می تواند لحظه ای را تغییر دهد

یک ایده می تواند دنیایی را عوض کند

یک قدم می تواند سفری را آغاز کند

اما

یک دعا می تواند هر ناممکنی را ممکن کند . . .

.

.

اگر به دنبال کسی هستید که هیچ ایرادی در او نباشد ، تنها میمانید . . .

.

.

صورت زیبا پیر می شود

اندام زیبا تغییر خواهد کرد

اما یک انسان خوب، همیشه انسانی خوب خواهد ماند . . .

.

.

خدایی را که به اجبار به یاد آوری بی اختیار فراموشش خواهی کرد . . .

.

.

متون فلسفی زیبا

از برداشتن یک گام بلند نترسید

گاهی از یک شکاف فاصله ، یک چاله یا یک مانع

با دو گام کوتاه نمی توان عبور کرد . . .

.

.

خداوند امید شجاعان است ، نه بهانه ی ترسوها . . .

.

.

اگر میخواهی راحت باشی کمتر بدان

و اگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان . . .

.

.

زندگی کمدی است برای کسی که فکر می کند

و  تراژدی است برای کسی که احساس می کند . . .

(ویلیام شکسپیر)

.

.

نگفتن صلاح است ، کم گفتن طلا است و پر گفتن بلا است . . .

.

.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

صافی نشود صوفی تا در نکشد جامی . . .

(سعدی)

.

.

هرکس بخواهد کاری را انجام دهد راهش را پیدا می کند

و هر کس نخواهد کاری را انجام دهد ، بهانه اش را . . .

.

.

خود را فدا کنیم بهتر است تا دیگران را نابود کنیم.

(گاندی)

.

.

انسان های ساده را احمق فرض نکنید ؛

باور کنید آنها خودشان نخواستند که “هفت خط” باشند . . .

.

.

سه چیز را هرگز فراموش نکن :

۱ . به همه نمی توانی کمک کنی

۲ . همه چیز را نمی توانی عوض کنی

۳ . همه تو را دوست نخواهند داشت . . .

.

.

اگـر به این می اندیشی ،

که دیگران چگونه به تو می اندیشند …

یا از دیگران می ترسی ،

یا خودتو باور نداری

.

.

ﻫﯿﭽﮑﺲ،

ﺑﺮ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﭘﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﻧﻤﯿﻨﺸﯿﻨﺪ!

ﯾﺎ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺍﺳﺖ، ﯾﺎ ﯾﺎﺩ ﯾﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺮ . . ..

.

.

آزادی واژه زیابیی است که حتی حاضر نیست حروفش بهم وابسته باشد

تنها راه رسیدن به آزادی ،

رهایی از وابسته بودن است . . .

.

.

نباید اجازه بدهیم روحمان به وسیله افسوس و پشیمانی ساییده شود..

.

.

کامل ترین هدف های زندگی از ناقص ترین کارای روزانه ساخته میشود

.

.

یک درخت میتواند شروع یک جنگل باشد؛

یک لبخند میتواند آغازگر یک دوستی باشد؛

یک دست میتواند یاریگر یک انسان باشد؛

یک واژه میتواند بیانگر هدف باشد؛

… یک شمع میتواند پایان تاریکی باشد؛

یک خنده میتواند فاتح دلتنگی باشد؛

امید میتواند رافع روحتان باشد؛

یک نوازش میتواند راوی مهرتان باشد؛

یک زندگی میتواند خالق تفاوت باشد؛

امروز آن “یک” باشید…

[ ۱۳٩٢/٢/٦ ] [ ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ] [ برات نیا ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
RSS Feed