درس های روزگار

سال ها گذشت ...

 

☜ فهمیدم همیشه اونى که میخواى نمیشه...!

 

☜ فهمیدم هرکسى که باهاته الزاماً  "دوستت"  نیست!

 

☜ فهمیدم کسى که توو نگاه اول ازش بدت میاد یه روزى میشه صمیمى ترین دوستت و بلعکس... !

 

☜ فهمیدم که بى تفاوتى بزرگ ترین انتقامه...

 

☜ تنفر یه نوع عشقه ...

 

☜ دلخورى و ناراحتى از میزان اهمیته...!

 

☜ غرور بزرگ ترین دشمنه...

 

☜ خدا بهترین دوسته ...

 

☜ خانواده بزرگ ترین شانسه ...

 

☜ سلامتى بالاترین ثروته...

 

☜ اسایش بهترین نعمته ...

 

☜ فهمیدم" رفتن" همیشه از روى نفرت نیست ...

 

☜ هرکى زبونش نرمه دلش گرم نیست...

 

☜ هرکى اخلاقش تنده،جنسش سخت نیست!

 

☜ هرکى میخنده، بدون درد و غم نیست!

 

☜ ظاهر دلیلى بر باطن نیست...

 

☜ فهمیدم کسى موظف به آروم کردنت نیست...

 

☜ فهمیدم جنگ کردن با خیلیا اشتباهه محضه...

 

☜ فهمیدم خیلى موقع ها خواسته هات ، حتى باگریه و التماس، انجام شدنى نیست ...

 

☜ فهمیدم گاهى اوقات توو اوج شلوغى تنهاترینى!

 

☜ گاهى اوقات دلت تنگه اون آدماى دوست داشتنى سابق میشه...

 

☜ گاهی اوقات صمیمی ترین کست میشه غریبه ترین آدم

 

☜ گاهی اوقات با همه وجودت کسیو دوس داریو اون نمیبینتت

 

☜ گاهی اوقات باید رفت

       باید دل کند

          باید گذشت

             باید رد شد و عوض شد.

                 باید رفت........

/ 0 نظر / 33 بازدید