امام حسین از دیدگاه اندیشمندان

مهاتماگاندی(رهبر استقلال هند)

من زندگی امام حسین آن شهید بزرگ را به دقت خوانده ام و توجه کافی به صفحات کربلا نموده ام و بر من روشن شده است که اگر هندوستان  بخواهد یک کشور پیروز گردد بایستی از امام حسین پیروی کند.

محمد علی جناح( قائد اعظم پاکستان)

هیچ نمونه ای از شجاعت بهتر از آنکه امام حسین ار لحاظ فداکاری و تهور نشان داد در عالم پیدا نمی شود. به عقیده من تمام مسلمین باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق قربان کرد پیروی نماید.

چارلزدیکنز(نویسنده معروف انگلیسی)

اگر منظور امام حسین جنگ در راه خواسته های دنیایی بود. من نمی فهمم چرا خواهران و زنان و اطفالش به همراه او بودند؟ پس عقل چنین حکم مینماید که او فقط به خاطر اسلام فداکاری خویش را انجام داد.

توماس کارلایل (فیلسوف و مورخ انگلیسی)

 بهترین درسی که از تراژدی کربلا می گیریم، این است که حسین و یارانش ایمان استوار به خدا داشتند. آنها با عمل خود روشن کردند که تفوق عددی در جای که حق با باطل رو برو میشود اهمیت ندارد و پیروزی حسین با وجود اقلیتی که داشت باعث شگفتی من است.

ادوارد بران:(مستشرق معرف انگلیسی)

ابا قلبی  پیدا می شود که وقتی درباره کربلا سخن می شنود، آغشته با حزن و الم نگردد؟ حتی غیر مسلمانان نیز نمی توانند  پاکی  روحی را که در این جنگ اسلامی در تحت لوای آن انجام گرفت انکار کنند.

فردر جمس:

درس امام حسین و هر قهرمان شهید دیگری این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم و محبت وجود دارد که تغییر ناپذیرند و همچنین می رساند که هر گاه کسی برای این صفات مقاومت  کند و راه آن پافشاری نماید ان اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند.

ل.م.بوید:

در طی قرون افراد بشر همیشه جرات و پردلی و عظمت روح، بزگی قلب و شهامت روانی را دوست داشته اند و در همین هاست که آزادی و عدالت هرگز به نیروی ظلم و فساد تسلیم نمی شود.

ابن بود شهامت  و این بود عظمت امام حسین. و من مسرورم که با کسانی که این فداکاری عظیم را از جان و دل نثا می گویند شرکت کرده ام هر چند که1300 سال از تاریخ ان گذ شته است.

واشنگتن ایروینگ ( مورخ مشهور امریکایی)

برای امام حسین (علیه السلام) ممکن بود که زندگی خود را با تسلیم شدن به یزید نجات بخشد، لیکن مسوولیت پیشوا و نهضت بخش اسلام اجازه نمی داد که او را به عنوان خلافت بشناسد.

او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و فشاری به منظورها رها ساختن اسلام از چنگال بنی امبه آماده ساخت. در زیر افتاب سوزان سرزمین خشک و در روی ریگهای تفتیده عربستان روح حسین فنا ناپذیر است. ای پهلوان و ای نمونه شجاعت و ای شهسوار من ای حسین!

توماس ماساریک :

گرچه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت مسیح مردم را متاثر می سازند، ولی آن شور و هیجانی که در پیرامون حسین (علیه السلام) یافت می شود در پیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب این باشد که مصائب مسیح در برابر مصائب حسین (علیه السلام) ماننده پر کاهی است در مقابل یک کوه عظیم پیکر .

موریس دوکبری :

در مجالس عزاداری حسین گفته می شود که حسین، برای حفظ شرف و ناموس مردم و بزرگی مقام و مرتبه اسلام، از جان ومال و فرزند گذشت و زیر بار استعمار  وماجراجویی یزید نرفت . پس بیایید ما هم شیوه او را سرمشق قرار داده ، از زیر دست استعمار گران خلاصی  یابیم و مرگ با عزت را بر زندگی ذلت تر جیح دهیم .

ماربین المانی(خاور شناس) :

حسین (علیه السلام) با قربانی گردن عزیزترین افراد خود و با اثبات مظلومیت و حقا نیت خود ، به دنیا درس فداکاری و جانبازی آموخت ونام اسلام و اسلامیان را در تاریخ ثبت و در عالم بلند آوازه ساخت . این سرباز رشید عالم اسلام به مردم دنیا نشان داد که ظلم و بیدار و ستمگری پایدار نیست و بنای ستم هر چه ظاهر ا عظیم و استوار باشد ، در برابر حق و حقیقت چون پر کاهی بر باد خواهد رفت.

آنطون بارا (مسیحی) :

اگر حســــین از آن ما بود، در هر سرزمینی برای او بیرقی بر می افراشتیم و در هر روستایی برای او منبری بر پا می نمودیم و مردم را با نام حســین به مسیحیت فرا می خواندیم .

گیبون (مورخ انگلیسی):

با انکه مدتی از واقعه کربلا گذشته و ما با صاحب واقعه هم وطن نیستیم ،مع ذلک مشقات و مشکلاتی که حضرت حسین (ع) تحمل نموده، احساسات سنگین دل تریـن خواننده را برا می انگیزد، چندان که یک نوع عطوفت و مهربانی به آن حضرت در خود می یابد .

نیکلسون (خاورشناس معروف)

بنی امیه سرکش و مستبد بودند، قوانین اسلامی را نادید انگاشتند و مسلمین را خوار نمودند...و چون تاریخ را بررسی کنیم، گوید: دین بر ضد فرمانرویی تشریفاتی قیام کرد و حکومت دینی در مقابل امپراتوری ایستادگی نمود. بنابراین ، تاریخ از روی انصاف حکم می کند که خون حسین (ع) به گردن بنی امیه است.

سرپرسی سایکس(خاورشناس انگلیسی)

حقیقتا آن شجاعت و دلاوری که این عده قلیل از خود بروز دادند، به درجه ای بوده است که در تمام این قرون متمادی  هر کسی آن را شنید، بی اختیار زبان به تحسین و آفرین گشود.

علامه طنطا وی( دانشمند و فیلسوف مصری)

(داستان حسینی) عشق آزادگان را به فداکاری در راه خود بر می انگیزد و استقلبال مرگ را بهترین آرزوها به شما می آورد ،چندانکه برشتاب به قربانگاه  برکدیگر پیشی می جویند.

العبیدی(مفتی موصل):

فاجعه کربلا در تاریخ بشر نادره ای است ، همچنان که مسببین آ ن نیز نادره اند...

حسین بن علی(علیهما السلام) سنت دفاع از حق مظلوم مصالح عموم را بنا بر فرمان خداوند در قرآن به زبان پیامبر اکرم وظیفه خویش دید و از اقدام به آ ن تسامحی نورزید.

هستی خود را در آن قربانگاه بزرگ فدا کرد وبدین سبب   نزد پروردگار "سرورشهیدان"محسوب شد ودر تاریخ ایام " پیشوای اصلاح طلبان"به شمار رفت .آری  به آنچه خواسته بود و بلکه برتراز  کامیاب گردید.

 

/ 0 نظر / 66 بازدید