دوستت دارم

به زبان مادری دوستت دارم!
اگرچه الفبای آن را نمی دانم
که نامت را بنویسم
ولی همیشه با همین زبان به تو فکر کرده ام
و در رویاهایم با تو سخن گفته ام


 آرزو نوری

/ 0 نظر / 46 بازدید