شخص و خدا

شخصی از خدا دو چیز خواست......

یک گل و یک پروانه......

اما چیزی که به دست آورد

یک کاکتوس و یک کرم بود......

غمگین شد.با خود اندیشید شاید خداوند من را

دوست ندارد و به من توجهی ندارد......

چند روز گذشت......

از آن کاکتوس پر از خار گلی زیبا روییده شد و

آن کرم تبدیل به پروانه ای شد......

اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید

به او اعتماد کنید.........

خارهای امروز گلهای فردایند......

/ 0 نظر / 37 بازدید