خدا

"خـــــــدا" در گل ، خدا در آب و رنگ ست

"خـــــــدا" نقاش این دشت قشنگست

"خـــــــدا" یعنی درختان حرف دارند ، شقایق ها درونی ژرف دارند

"خـــــــدا" در هر نظر آینه ماست

همین حالا خدا در سینه ماست

"خـــــــدا" شبنم

        "خـــــــدا" باد

              و "خـــــــدا" گل

"خـــــــدا" زیباترین باغ تکامل

گهی گل میکند ما را خبردار،گهی مرغی بما میگوید اسرار

"خـــــــدا" در اوج گل ، در عمق رنگست

"خـــــــدا" درمعنی لفظ قشنگست

"خـــــــدا" را میتوان از نور فهمید

"خـــــــدا" را در پرستش میتوان دید

/ 0 نظر / 47 بازدید