عشق

 

عشق یعنی خواستن است . بی مالکیت و بدون مالک . عشق رفتن به راهی است که بی حد و حصر است. عشق تقدیم کردن قلب است به همه موجدات از خوب و بد زشت و زیبا . دور و نزدیک

/ 0 نظر / 46 بازدید