خدا

با دلخوری به خدا گفتم...

درب آرزوهایم را قفل کردی...

کلید را هم پیش خودت نگه داشتی...

لبخندی زد و جواب داد...

.

.

.

.

همه عشقم این است که به هوای این کلید هم شده...

گاهی...

به من سر می زنی...

/ 0 نظر / 46 بازدید