نوشتن نامه

نوشتن این نامه ها اثری نخواهد داشت
و زنگ زدن به شماره ای که داشتی تو را به جایی نمی رساند
من گم شده ام
میان دستهای خودت
مانند گلی که بی هدف چیدی
و روی نیمکتی نامعلوم جا گذاشتی

 

آرزو نوری

/ 0 نظر / 32 بازدید