درس های زندگی

 تنها دو روز در سال هست که نمیتونی هیچ کاری بکنی؛

یکی دیروز و یکی فردا .

--

دو شخـص به تـو می آمـوزد:

یکی آمـوزگـار، یکی روزگـار

اولی به قیمت جـانش، دومی به قیمت جـانت

--

آدما دو جور زندگی میکنن :

یا غرور شونو زیر پاشون میذارن و با انسانها زندگی میکنن،

یا انسانهارو زیر پاشون میذارن و با غرورشون زندگی میکنن

--

رابطه ها در دو حالت قشنگ میشن:

اول پـیـدا کـردن شـبـاهت ها

دوم احترام گذاشتن به تفاوتها

--

همه یادشون میمونه باهاشون چیکار کردى،

ولـى یادشون نمیمونه براشون چـکار کردى.

 

آرامش نتیجه سه عبارت است:

 1- تجربه دیروز

 2-استفاده امروز

 3-امید به فردا .....

 

ولی اغلب ما با سه عبارت دیگر زندگی می کنیم:

 1- حسرت دیروز

 2- اتلاف امروز

 3-ترس از فردا....

 

در حالی که آفریدگار مهربان ...

گذشته را عفو  ...

امروز را مدد....

و فردا را کفایت می کند.

/ 0 نظر / 49 بازدید