دیالوگ های ماندگار

دیالوگی ماندگار از کتاب

"" سپس هیچکدام باقی نماندند ""

 

دکتر: بعضی وقتا احساس افسردگی می کنم.

این حس منو می ترسونه.

قاضی: نمی تونی با دارو کنترلش کنی؟

دکتر: ترجیح میدم بدون دارو این کارو بکنم.

قاضی: پس توام به دارو اعتقاد نداری دکتر!

دکتر: مگه تو به عدالت اعتقاد داری؟!

 

 

نوشته آگاتا کریستی

/ 0 نظر / 39 بازدید