# شعر

شکست تکرار شد

دیشب، زنی دردِ دلْ سر داد: خنده­های ظاهری باطن­های غمگین صحنه­های زشت لحظه­های کبود روزهای سیاه           باز به سراغم آمد دست­های سنگین چهره­های تاریک نورهای ظلمت به سراغم آمد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 42 بازدید