باران

باران که گذشت دلم پرواز می‌ خواهد…

دلم با تو پریدن در هوای باز می‌ خواهد

دلم آواز می ‌خواهد…

دلم از تو سرودن با صدای سازمی ‌خواهد…

دلم بی‌ رنگ و بی‌ روح است

دلم نقاشی یک قلب پر احساس می‌ خواهد...!!!

/ 0 نظر / 44 بازدید